В целия свят непрекъснато се създават и използват страшно много бройки и различен вид гуми.

old tyres

По правило дистрибуторите са задължени да осигуряват място, в мястото на сменянето и продажба на гуми, там където гражданите да могат да върнат своите ИУГ и в продължение да бъдат давани за ползване или/и рециклиране. За облекчаване на производителите и вносителите в плащане на такса за гуми, Гумирек ЕАД предоставят на своите собствени клиенти, адекватна система по транспортиране, събиране, оползотворяване и/или обработване на автомобилни гуми.

Еко такси за обработване на гуми се предлагат поради, потребността от изграждане на с-ми по събиране, пренасяне, оползотворяване или/и рециклиране, за да се предотвратят опустошението на природата. Често автомобилните гуми са струпвани на адски големи купчини или непосредствено захвърлени в природата. В дългосрочен план липсата на конструирани системи по събиране, транспортиране, ползване и/или рециклиране на автомобилни гуми, води до заплаха за екологичното равновесие. В кратък план може това да доведе до пораждането на невиждани опожарявания.

Дружеството Гумирек ЕАД знае сериозността на проблема, свързан с наложителното по закон рециклиране на автомобилни гуми. Съдействието ни решава темата с излезлите от употреба автомобилни гуми от колекционирането им до еко използване или/и рециклиране.

Притежаваме невероятната възможност да смъкнем от тежестта на необходимото заплащане на таксата за продукти за автомобилни гуми, понеже можем да ги оползотворим при най-ниски разноски. Служим за това те да не бъдат изхвърлени в природата, да не зацапват и да не пораждат ситуации от рисков характер.

Вижте още: тук